Zwiedzanie polskich zakątków – Kościelisko

Dolina Kościelisko jest doliną ciągnącą się od podnóża do grani tatr. Dolina ta ma ponad 9 kilometrów długości oraz 27 kilometrów obwodu. Jej powierzchnia sięga około 35 kilometrom kwadratowym. Dolina ta posiada liczne rozgałęzienia, z których najpopularniejsze to: Miętusia, Dolina Tomanowa, Dolina Pyszna.

Zdjęcie ze strony: Pixabay.com

Dnem doliny Kościeliskiej płynie Potok Kościeliski, który niezwykle ubogaca tę dolinę. Z doliny Kościeliskiej można zobaczyć Bystrą, czyli najwyższy szczyt tatr zachodnich, jednak z doliny nie prowadzi na ten szczyt żaden szlak. W dolinie kościeliskiej bardzo popularne są jaskinie, takie jak: Jaskinia Mroźna, Smocza Jama, Jaskinia Mylna i Jaskinia Raptawicka. Dolina Kościeliska jest długim wąwozem skalnym, bardzo głębokim, gdzie w trzech miejscach zwanych bramami ściany zbliżają się o siebie na niewielką stosunkowo odległość. Południowa cześć doliny zbudowana jest ze skał krystalicznych. Niezwykły wpływ na budowę doliny Kościelisko miał lodowiec, który niegdyś zalegał aż do wylotu Doliny Smytniej. Części środkowa i dolna zbudowane są ze skał osadowych, które powstały na wskutek działalności lodowców górskich. Głównymi skałami są tam podatne na wietrzenie wapienie.

Bardzo ważne wiec jest tutaj istnienie potoku oraz podziemnych źródeł, które przyczyniają się do erozji i tworzą niezwykły krajobraz drążąc w skałach jaskinie i inne formy. Dawniej dolina kościelisko związana była z przemysłem i wydobywano tam srebro, miedź i antymon. Właśnie z okresem do XVIII wieku wiążą się liczne tam pozostałości takie jak budynki oraz kuźnia, chaty robotników, karczma, leśniczówka i kościółek dla robotników, które istniały tam przez długi okres czasu. Przez dolinę podróżowali również kupcy na Słowację, przewożąc liczne towary. Niewątpliwie dolina ko ścieliska jest pięknym miejscem, gdzie wciąż przybywają turyści móc obcować z piękną przyrodą w  niezwykłym miejscu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *