Zwiedzanie polskich zakątków – Kościelisko

Dolina Kościelisko jest doliną ciągnącą się od podnóża do grani tatr. Dolina ta ma ponad 9 kilometrów długości oraz 27 kilometrów obwodu. Jej powierzchnia sięga około 35 kilometrom kwadratowym. Dolina ta posiada liczne rozgałęzienia, z których najpopularniejsze to: Miętusia, Dolina Tomanowa, Dolina Pyszna.

Zdjęcie ze strony: Pixabay.com

Dnem doliny Kościeliskiej płynie Potok Kościeliski, który niezwykle ubogaca tę dolinę. Z doliny Kościeliskiej można zobaczyć Bystrą, czyli najwyższy szczyt tatr zachodnich, jednak z doliny nie prowadzi na ten szczyt żaden szlak. W dolinie kościeliskiej bardzo popularne są jaskinie, takie jak: Jaskinia Mroźna, Smocza Jama, Jaskinia Mylna i Jaskinia Raptawicka. Dolina Kościeliska jest długim wąwozem skalnym, bardzo głębokim, gdzie w trzech miejscach zwanych bramami ściany zbliżają się o siebie na niewielką stosunkowo odległość. Continue reading „Zwiedzanie polskich zakątków – Kościelisko”