Zwiedzanie polskich zakątków – Kościelisko

Dolina Kościelisko jest doliną ciągnącą się od podnóża do grani tatr. Dolina ta ma ponad 9 kilometrów długości oraz 27 kilometrów obwodu. Jej powierzchnia sięga około 35 kilometrom kwadratowym. Dolina ta posiada liczne rozgałęzienia, z których najpopularniejsze to: Miętusia, Dolina Tomanowa, Dolina Pyszna.

Zdjęcie ze strony: Pixabay.com

Dnem doliny Kościeliskiej płynie Potok Kościeliski, który niezwykle ubogaca tę dolinę. Z doliny Kościeliskiej można zobaczyć Bystrą, czyli najwyższy szczyt tatr zachodnich, jednak z doliny nie prowadzi na ten szczyt żaden szlak. W dolinie kościeliskiej bardzo popularne są jaskinie, takie jak: Jaskinia Mroźna, Smocza Jama, Jaskinia Mylna i Jaskinia Raptawicka. Dolina Kościeliska jest długim wąwozem skalnym, bardzo głębokim, gdzie w trzech miejscach zwanych bramami ściany zbliżają się o siebie na niewielką stosunkowo odległość. Continue reading „Zwiedzanie polskich zakątków – Kościelisko”

Historia – trochę ciekawostek o pozytywizmie

Pozytywizm jest epoką w literaturze, która nastąpiła po romantyzmie. Realizm był wiodącym prądem w pozytywizmie, toteż w europie tak też nazywała się ta epoka. W Polsce przyjęła się jednak inna nazwa, przyjęta z dokonań filozoficznych. Założenia kierunku zostały opisane w dziele Augusta Comte’a pt. „Kurs filozofii pozytywnej”, gdzie „pozytywny” znaczy „realny”, użyteczny, czyli rzeczywisty, który ma konkretne cele etyczne i dąży do ich spełnienia. Oraz pewny i ścisły.  Początek pozytywizmu sięga XIX wieku, kiedy to pojawiły się sygnały nowego światopoglądu. Rozkwit nowej epoki nastąpił natomiast dopiero w latach 60 – 80, kiedy to zaczęła się rozwijać nauka, sztuka, kultura i filozofia.

Zdjęcie ze strony: Pixabay.com

Najważniejszym prądem literackim tej epoki był realizm. Polegał on na ogólnym pokazywaniu rzeczywistości w sposób wierny, obiektywny oraz zgodny z jej obserwacją. Tak też realizm to zespół norm estetycznych, które funkcjonują w obrębie wielu nurtów i epok literackich w odpowiedniej dla nich postaci. Jego istota jest wierne naśladowanie rzeczywistości, przez co tworzenie obrazu autentycznego. Estetyką realizmu była estetyka mimetyczna. Pisarz miał więc tworzyć estetyczna wizję świata odpowiadającą realiom. Continue reading „Historia – trochę ciekawostek o pozytywizmie”